Održavanje i popravci na javnoj rasvjeti izvode se isključivo po nalogu komunalnog redara Općine Pisarovina.

 

Kontakt za prijavu kvara na javnoj rasvjeti na području Općine Pisarovina :

 

Ivan Krčelić ,

komunalni redar Općine Pisarovina

 tel: 01 / 6291 197

 e-mail:   komunalni-redar@pisarovina.hr