Misija i vizija

 

 

NAŠA MISIJA

Misija je osnovna funkcija odnosno zadatak Komunalnog Pisarovina d.o.o., Trgovačkog društva koje je Općine Pisarovina osnovala u svrhu obavljanja komunalnih djelatnosti na svom području. Misija opravdava svrhu i daje smisao postojanju poduzeća, te je u tom smislu naša misija:

 • osigurati trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja europskih trendova kvalitete na području komunalnih djelatnosti
 • održavati sve komunalne objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i javnog interesa Općine u kojoj djeluje
 • jačati sustav kontrole poslovanja uz poštivanje europskih standarda transparentnosti poslovanja
 • stalna briga o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika usluga
 • održavanje nerazvrstanih cesta , poljskih putova, parkova, javnih površina i groblja
 • poduzimati aktivnosti za povećanje vlastitih prihoda na tržištu pružanjem registriranih usluga u cilju očuvanja stabilnosti poslovanja te proširenja do sada raspoloživih usluga stanovništvu u smislu vrste, kvalitete i cijene.

što sve čini temelj sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom i to u suradnji sa osnivačem Općinom Pisarovina.

 

NAŠA VIZIJA

Vizija predstavlja široku sliku kojoj neko poduzeće općenito teži. Viziju kao takvu potrebno je različitim instrumentima implementirati u poslovanje, integrirati je u svakodnevne procedure i ono što je najvažnije upoznati radnike te korisnike usluga sa istom.

Naša vizija jest:

 • usmjerenje na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa te se na navedeni način svrstati u vrh davatelja komunalnih usluga u Zagrebačkoj županiji
 • usmjerenje na principe zaštite okoliša te održivog razvoja
 • osiguranje stalnog obrazovanja svih radnika
 • aktivno sudjelovanje u promicanju ekologije i održivog razvoja prema svim stanovnicima općine
 • poseban značaj dati promicanju ekologije prema mladima i povećanje ekološke svijesti od najranije dobi
 • poboljšanje kvalitete življenja svih stanovnika Općine

Implementiranje misije i vizije u poslovanje je proces koji traje nekoliko godina, no ukoliko
upravo te odrednice misije i vizije budućeg djelovanja Poduzetničke zone Pisaroivna d.o.o.
pretvorimo u operativne aktivnosti i ciljeve tada to znači da ono mora počivati na povećanju
zadovoljstva svih korisnika usluga i to kroz:

 • upoznavanje u podizanje svijesti na unapređivanju postupanja komunalnim otpadom
 • evidentiranjem i sanacijom divljih odlagališta otpada
 • stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, parkova, šuma, ulica, cesta, naselja i groblja
 • podizanje nivoa ukupne uređenosti svih zelenih površina gradnjom i opremanjem novih površina u skladu sa podnebljem
 • poštivanje načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti
 • težnju temeljnom cilju da prostor u kojem djeluje naše komunalno poduzeće učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih sadašnjih i budućih korisnika usluga.
 • upoznavanje korisnika, šire javnosti i medija sa misijom i vizijom te operativnim aktivnostima i ciljevima u cilju povećanja transparentnosti poslovanja te približavanja istima u cilju stvaranja kvalitetnog odnosa komunikacije i povjerenja uz stvaranje slike socijalno senzibilnog poduzeća.