Obavijesti i odluke

Pravilnik o unutarnjem redu

POGLEDAJ


Plan rada i financijski plan za 2022. godinu

POGLEDAJ


Suglasnost na planove za 2022. godinu

POGLEDAJ


Plan nabave za 2022. godinu

POGLEDAJ


Odluka o odabiru kandidata

POGLEDAJ


Natječaj - voditelj općih i pravnih poslova

POGLEDAJ


Odluka o imenovanju člana uprave

POGLEDAJ


Odluka o opozivu direktora

POGLEDAJ


Odluka o raspodjeli dobiti

POGLEDAJ


Odluka o usvajanju temeljnih financijskih izvještaja uza 2020. godinu

POGLEDAJ


Suglasnost na pravilnik o sistematizaciji

POGLEDAJ


Plan nabave za 2021. godinu

POGLEDAJ


Plan rada i financijski plan za 2021. godinu

POGLEDAJ


Obavijest o privremenom zatvaranju reciklažnog dvorišta

POGLEDAJ


Odluka o usvajanju tem.fin.izv.komunalno 2019

POGLEDAJ


Odluka o raspodjeli dobiti 2019

POGLEDAJ


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

POGLEDAJ


Plan rada i financijski plan za 2020. godinu

POGLEDAJ

Plan nabave za 2020. godinu

POGLEDAJ


Datum otvaranja reciklažnog dvorišta 16.7.2019.

POGLEDAJ


Sukob interesa 25.03.2019.

POGLEDAJ


Plan nabave za 2019. godinu
POGLEDAJ PLAN

Odluka o povećanju plaće 27.09.2018.

POGLEDAJ ODLUKU


Odluka o prijemu na rad 31.08.2018.

POGLEDAJ ODLUKU


Natječaj 27.8.2018.
POMOĆNI RADNIK – 2 IZVRŠITELJA

POGLEDAJ NATJEČAJ