Reciklažno dvorište

 

 

>>KLIKNITE OVDJE<< za sve informacije

 

 

Izdvojeno

 

RADNO VRIJEME

Utorak 10:00 - 13:00
Subota 08:00 - 13:00

Ostale dane
i praznikom ne radimo.

 

PRAVO KORIŠTENJA

... imaju korisnici javne
usluge prikupljanja
miješanog komunalnog
otpada sa područja
Općine Pisarovina
(kućanstva), a koji su
podmirili sve dospjele
račune od EKO-FLORA plus d.o.o.

i komunalnu naknadu

 

 

CIJENA

 

Bez naknade za korisnike
javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog
otpada iz kućanstava
(fizičke osobe).

 

 

 

Pravilnik reciklažno dvorište 23.05.2019.