Održavanje groblja

 

Općinsko Vijeće donijelo je Odluku o upravljanju i održavanju groblja na području Općine Pisarovina (Glasnik Zagrebačke županije 30/08), gdje je Društvu povjereno upravljanje grobljima u Općini Pisarovina.

Prema Zakonu o grobljima , članak 14 , st. 1 i 2 ,

1grobno mjesto za koje naknada nije plaćena deset (10) godina, smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje drugom korisniku.

2Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema st. 1. ovog članka smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba(nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskom zateznom kamatom. U protivnom smatrati će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.

 

GROBNA NAKNADA ZA VLASNIKE GROBNIH MJESTA

Društvo Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o.  održava groblja redovitom košnjom, uklanjanjem otpada, čišćenjem snijega i investicijskim održavanjem (ograde, živice, staze) i za tu uslugu korisnicima groblja naplaćuje godišnju grobnu naknadu. Uz prethodnu suglasnost Općinskog Vijeća.

Grobna naknada definirana je u iznosu od;

 • jedno ukopno mjesto  =   70,00 kn + 17.50kn(PDV) = 87.50kn

 • dva ukopna mjesta      = 120,00 kn + 30kn(PDV) = 150kn

 • tri ukopna mjesta         = 180,00 kn + 45kn(PDV) = 225kn

 • četiri ukopna mjesta    = 240,00 kn + 60kn(PDV) = 300kn

 • pet ukopnih mjesta      = 300,00 kn + 75kn(PDV) = 375kn

Napomena:  

 • 60,00 kn + PDV za dva i više ukopnih mjesta – za svako mjesto

Uprava groblja dužna je korisnicima jednom godišnje izdati Račun za grobnu naknadu sa naznakom groblja, grobnog mjesta, broju ukopnih mjesta i ukupnom iznosu grobne naknade.

 

PRODAJA GROBNIH MJESTA

Nova grobna mjesta bez okvira na svim grobljima pod upravom Društva, osim polja 3 na groblju Jamnica Pisarovinska, daju se na korištenje po sljedećim cijenama:

  =   2.032,52 kn za jedno ukopno mjesto

  =   4.065,04 kn za dva ukopna mjesta

  =   6.097,56 kn za tri ukopna mjesta

 

U navedene cijene korištenja grobnih mjesta uključen je PDV

 


Nova Grobna mjesta sa okvirom na groblju Jamnica Pisarovinska - polje 3 daju se na korištenje po sljedećim cijenama:

 

  =   10.000,00 kn za jedno ukopno mjesto

  =   15.000,00 kn za dva ukopna mjesta

  =   20.000,00 kn za tri ukopna mjesta

 

U navedene cijene korištenja grobnih mjesta uključen je PDV

 

 

Groblja na području općine Pisarovina

1) Groblje Jamnica Pisarovinska

 Uređena mrtvačnica,  714 korisnika grobnog mjesta, 1.168 grobnih mjesta

2) Groblje Donja Kupčina

 Uređena mrtvačnica,  681 korisnik grobnog mjesta, 1.247 grobnih mjesta

3) Groblje Lučelnica

 Uređena mrtvačnica, 135 korisnika grobnog mjesta ,  261 grobno mjesto

4) Groblje Dvoranci

   181 korisnik grobnog mjesta , 277 grobnih mjesta

5) Groblje Lijevo Sredičko

Uređena mrtvačnica, 132 korisnika grobnih mjesta, 261 grobno mjesto

6) Groblje Gradec Pokupski

   130 korisnika, 216 grobnih mjesta

UKUPNO, 1.973 korisnika, 3.430 grobnih mjesta

 

 

UKOPI

Društvo obavlja ukope na grobljima pod svojom upravom, po sljedećim cijenama:

 = 3.235,20 kn za ukop na grobno mjesto bez nadgrobne ploče

 = 3.814,43 kn za ukop na grobno mjesto sa nadgrobnom pločom

 =  1.910,55 kn za uslugu polaganja urne

 

U navedene cijene korištenja grobnih mjesta uključen je PDV

Napomena:

 •       Za ukope subotom cijena usluge ukopa se uvećava za 25%.

Ukop pokojnika/ce obuhvaća:

 • organizaciju sprovoda

 • korištenje mrtvačnice

 • uklanjanje nadgrobne ploče(ako postoji)

 • iskop grobnog mjesta

 • ispraćaj pokojnika iz mrtvačnice i ukop

 • zatrpavanje groba

 • postavljanje vijenaca

 • uređenje groba, postavljanje nadgrobne ploče (ako postoji)  i uklanjanje vijenaca nakon 14 dana od ukopa.

Radno vrijeme obavljanja ukopa:

Tijekom zimskog računanja vremena ukopi se održavaju:

radnim danom u vremenu od 09:00h do 13:00h

Tijekom ljetnog računanja vremena ukopi se održavaju:

radnim danom u vremenu od 09:00h do 15:00h

Ukopi subotom obavljaju se iznimno i to u vremenu od 09:00h do 13:00h. Za ukope subotom cijena usluge ukopa uvećava se za 25%.

- nedjeljom i praznicima nema ukopa

 


Komunalno Pisarovina d.o.o. nudi i usluge održavanja grobnih mjesta po dolje navedenom cjeniku :

 

CJENIK USLUGE UREĐENJA GROBNOG MJESTA

RB

                                 OPIS USLUGE

      CIJENA

  1.

Uređenje zemljanog grobnog mjesta ( uklanjanje korova sa

 grobnog mjesta)

      150,00 kn

  2.

Pranje spomenika

      100,00 kn

  3.

Postavljanje lampiona (slika lampiona u prilogu)

       50,00 kn

  4.

Postavljanje kulir kamena na grobno mjesto ( obračun po

 utrošenom materijalu)

      150,00 kn +   ugrađeni kulir

  5.

Uklanjanje otpada s grobnog mjesta ( uvenulo cvijeće, prazni lampioni,…)

       50,00 kn

  6.

Izrada betonskog okvira i staze na grobnom mjestu

  cijena prema

    troškovniku

Napomena:

 • cjenik usluga se odnosi za groblja koja se nalaze na području Općine Pisarovina

 • gore navedena usluga održavanja grobnog mjesta je jednokratna i odnose se na jedno ukopno mjesto

 • izvršenje radova se vrši nakon uplate zatražene usluge. Nakon izvršenja iste korisniku se šalje slika uređenog grobnog mjesta.

 • u gore navedene cijene je uračunat   PDV 25 %

 

 

Kontakt osoba:

Dražen Krović , voditelj zelenila i groblja

 

Tel.: 099 / 7025 888

e-mail: drazen.krovic@pisarovina.hr

Radnim danom i subotom :  07:00 – 19:00 sati

Nedjeljom i praznicima      :  09:00 – 15:00 sati