Održavanje javnih površina i općinskih objekata je djelatnost Društva koja uključuje košnju, čišćenje i održavanje svih javnih površina i sportskih terena prema potrebama Općine.

Djelatnost se izvodi vlastitom ručnom i samohodnom mehanizacijom te odnosi najveći broj radnih sati Društva, zbog zahtjevnosti terena, sezonskom karakteru i velikoj površini Općine Pisarovina.

Održavanje općinskih objekata uključuje redovito održavanje svih općinskih objekata (društveni domovi, sportski objekti i druge sitne popravke).

Veliki segment u upravljanju općinskim objektima odnosi se na obavljanje domarske službe u Sportskoj dvorani (O.Š. „V. Nazor“ u Pisarovini).